سنڌي English    

Sindhi Language Authority (Dictionaries)

(لغات)  

Commerce Dictionary

Comprehensive Dictionary

Print TechnologyDictionary

Hemاtology Dictionary

Sindhi to Sindhi Comprehensive Dictionary

Arabic to Sindhi Dictionary

Hindi to Sindhi Dictionary

Sindhi to English and Devnagari Dictionary

Dictionary Of Official Terms

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

آن لائين سنڌي ڊڪشنريون
Online Sindhi Dictionaries

هي ڊڪشنريون خودڪار پروگرام تحت ترتيب ڏنل آهن، هنن ۾ ڪا غلطي هجي ته براه ڪرم اسان کي آگاهه ڪندا- رابطو ڪريو

These Dictionaries are Processed with Automated Program... may be some shortcommings still remain.. if then please inform us. Contact us

 

Search Comprehensive Dictionary:

Comprehensive Eng-Sin Dictionary-in English--Search Word Here

Results Found in English -0

Comprehensive Eng-Sin Dictionary-in Sindhi--Search Word Here

Results Found in Sindhi -0

   
Encyclopedia Sindhiana
   
Aeeay Sindhi Seekhen
 

Links

Sindh
Sindhi Language
Sindhi Script

Resources

SLA Library
Qaleech Kitab Ghar
Dr. NA Baloch Hall

Downloads

Sindhi Typing Tuter
Aeeay Sindhi Seekhain
Sindhi Keyboard

 
copyright 2011 Sindhi Language Authority

Designed by: Smartleaps